Stand de la Copa Amèrica

Stand de la Copa Amèrica

Espacios efímeros

  • València

Stand fabricat amb estructures interiors de tub d'alumini, revestiment DM lacat i de vinil amb textos i impressions digitals. Vitrines amb il·luminació de focus halògens. La paret principal està coberta amb pilotes de goma taronges, simulant el logotip de l'esdeveniment, incrustats en la fusta mitjançant registres realitzats amb control numèric.